Regulamin

Postanowienia ogólne


1. Sklep ROVELOVE zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej i kolorystyce proponowanych rowerów, zgodnie ze zmianami które narzucają producenci rowerów czy akcesoriów proponowanych w sklepie.


2. Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy ROVELOVE pod adresem: www.rovelove.pl. Podstawowym warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego ROVELOVE.


3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu towaru. Złożóne zamówienie traktowane jest jako jednostronna wola zakupu towaru wykazana przez Klienta sklepu. Zamówienie zostaje tym samym przyjęte do realizacji, tj. do rozpatrzenia przez obsługę sklepu.


4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego ROVELOVE. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient sklepu jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


5. Zamawiający jest zobowiązany do kompletnego wypełnienia formularza wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym razie sklep internetowy ROVELOVE zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.


6. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się gdy towar będzie dostępny, a zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w systemie sprzedaży sklepu internetowego ROVELOVE.


7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.


8. W przypadku niemożności skontaktowania się z zamawiającym w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia obsługa sklepu internetowego ROVELOVE anuluje zamówienie.


9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym ROVELOVE wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza że zawierają podatek VAT.


10. Sklep internetowy ROVELOVE wystawia paragon lub fakturę VAT i przekazuje ją Kupującemu wraz z dostarczonym towarem.


11. W przypadku zamówienia większych ilości towaru sklep internetowy ROVELOVE zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w kilku partiach.


12. W przypadku wysyłki towaru poprzez firm kurierską reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną wskazane w chwili odbioru towaru od kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego.


13. Odbiór przesyłki od pracownika firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem klienta, złożonym na liście przewozowym. Z chwilą pokwitowania, na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


14. Sklep internetowy ROVELOVE udziela gwarancji na sprzedawane towary. Zamawiający akceptuje, że szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z gwarancji udzielonej przez sklep internetowy ROVELOVE zawarte są w karcie gwarancyjnej producenta, wydanej wraz z towarem lub reguluje je Ustawa o Szczególnych Warunkach Sprzedaż Konsumenckiej.


15. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym ROVELOVE bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Powinien być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Koszty transportu w obydwie strony w tym przypadku pokrywa klient.


16. Zwracany towar należy odsyłać z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. Sklep internetowy ROVELOVE gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do sklepu internetowego ROVELOVE, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.


17. Sklep internetowy ROVELOVE zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Informujemy ponadto, że Państwa dane będą przetwarzane przez sklep internetowy ROVELOVE, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 2 jako administratora danych, w celu prowadzenia działalności marketingowej.


18. Propozycja sklepu internetowego ROVELOVE nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Sklep internetowy ROVELOVE zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt czy zmian w zakresie asortymentu i cen.


19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


20. Wszelkie odstępstwa Kupującego od postanowień niniejszego Regulaminu są przez niego podejmowane na własny koszt i ryzyko.


21. Sklep internetowy ROVELOVE zastrzega iż regulamin może ulec zmianie.


22. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści regulaminu będą podlegać zapisom jego aktualnej wersji.


23. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym ROVELOVE objęte są gwarancją. Dokument gwarancji zostanie dostarczony przy dostawie towaru.


24. W przypadku reklamacji klient zobowiązany jest do przesłania na swój koszt reklamowanego towaru na adres sklepu internetowego ROVELOVE: 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 2.


25. Klient sklepu internetowego ROVELEOVE ma do wyboru dwa sposoby płatności za towar:
a) Pobranie przy dostawie - płatność regulowana jest w momencie odbioru towaru.
b) Przelew Bankowy - realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu należności na konto bankowe sklepu internetowego ROVELOVE:
SKLEP ROVELOVE; IDEA BANK


26. Dostawa:
a) Czas realizacji dostawy wynosi 7 dni roboczych, są to dni z wyłączeniem sobót i niedziel.
b) W razie spóźnień, spowodowanych np. chwilowymi brakami zamawianych towarów, zamawiający zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez pracownika sklepu internetowego ROVELOVE za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

 

Nasz adres:

 

Sklep Rovelove

ul. Buforowa 2

52-131 Wrocław

tel. 602-186-594

e-mail: [email protected]